.

Blå Biblioteket

Blå Biblioteketet har sedan tillkomsten på sextiotalet varit ett oumbärligt hjälpmedel för praktiserande jurister. I Blå Biblioteket kommenteras balkar och lagar som ingår under balk. Övrig lagstiftning kommenteras i Gula Biblioteket. Kommentarerna är skrivna av framstående jurister som är specialiserade...