Sambolagen m.m.
  • Socialrätt
  • Sociala frågor

Sambolagen m.m.

En kommentar

0
Sambolagen m.m.
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
Digital utgåva:

Om boken

I denna lagkommentar kommenteras varje enskilt stadgande i sambolagen. Även den bakomliggande rättsutvecklingen och de motiv som burit upp denna belyses. Vidare kommenterar lagen närstående frågor som avtal mellan sambor, dold äganderätt och krav på ersättning för utfört arbete eller ekonomiska investeringar med stöd av förutsättningsläran, principen obehörig vinst och allmänna skälighetsregler. Vissa arvs- och testamentsfrågor belyses. Kommentaren präglas även av ett internationellt perspektiv.

Denna uppdatering som sker per den 1 januari 2021 behandlar ny rättspraxis som tillkommit huvudsakligen under 2020.