.
Föräldrabalken
 • Familjerätt
 • Socialrätt

Föräldrabalken

En kommentar. Stående order.

0
Föräldrabalken
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 1
 • Serie: Blå Biblioteket
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar:
 • Författare: Gösta Walin, Staffan Vängby, Anna Singer, Maarit Jänterä-Jareborg

Om boken

Föräldrabalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker för närvarande en gång om året.