Föräldrabalken
 • Familjerätt
 • Socialrätt
 • Familjerätt
 • Socialrätt

Föräldrabalken

En kommentar. Stående order.

532300

5,323 kr (exkl. moms)

Föräldrabalken

Föräldrabalken

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Pärm med lösblad
 • Upplaga: 1
 • Utgiven: 2001
 • Serie: Blå Biblioteket
 • ISBN: 978-913900610-7
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar: Familjerätt, Socialrätt
 • Författare: Gösta Walin, Staffan Vängby, Anna Singer, Maarit Jänterä-Jareborg

Om boken

Föräldrabalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker för närvarande en gång om året.