.
Brottsbalken Del I (1-12 kap.)

Brottsbalken Del I (1-12 kap.)

En kommentar. Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

78800

788 kr (exkl. moms)

Brottsbalken Del I (1-12 kap.)

Brottsbalken Del I (1-12 kap.)

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.

I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2021 beaktats.


Stefan Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Hedvig Trost är hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt. Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet.