.
Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

En kommentar. Brotten mot allmänheten och staten m.m.

79200

792 kr (exkl. moms)

Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

Brottsbalken Del II (13-24 kap.)

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok är en studentutgåva av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.

I denna upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2021 beaktats.


Stefan Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Hedvig Trost är hovrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, i Svea hovrätt. Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms
universitets juridiska fakultet.