Ärvdabalken Del II
  • Socialrätt
  • Sociala frågor
  • Straffrätt & Rättsväsen

Ärvdabalken Del II

En kommentar Del II (18-25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.

0
Ärvdabalken Del II
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
Digital utgåva:

Om boken

Den nya upplagan av denna klassiska kommentar analyserar ärvdabalkens regler om boutredning och arvskifte i ljuset av lagförarbeten, aktuell rättspraxis och doktrin. Kommentaren behandlar även ärvdabalken närstående författningar som äktenskapsbalkens regler som är tillämpliga på skiftesman arvskifte, försäkringsavtalslagens bestämmelser om försäkringar med förmånstagarförordnanden, lagen om dödförklaring samt centrala regler i EU:s nya arvsförordning m.m.