Rättsfall i straffrätt
Norstedts Juridik

Rättsfall i straffrätt

39800

398 kr

Författare:
Annika Norée
Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister, till exempel polisaspiranter. Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt betydelsefulla rättsfrågor i brottmål. Avgörande för urvalet har framför allt varit fallens lämplighet som underlag för undervisningen. Av det skälet ingår inte bara vägledande avgöranden från Högsta domstolen utan även fall som stannat i hovrätten.I denna tredje upplaga ingår flera uppmärksammade fall från senare tid, däribland Straffansvar vid rus och Mefedronmålet.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 328
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913920633-0