.
8+2 En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning  Brå rapport 2020:5

8+2 En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning Brå rapport 2020:5

2005-2017

19900

199 kr (exkl. moms)

8+2 En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning  Brå rapport 2020:5

8+2 En utvärdering av polisens nya modell för schemaläggning Brå rapport 2020:5

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Ingripandepolisernas arbetstidsförläggning är av betydelse för att möta allmänhetens behov av skydd och hjälp oavsett tid

på dygnet. Polisen har sedan många år tillbaka uppmärksammat att fler poliser behövs ute i tjänst på kvällar och helger. Trots det

har Polismyndigheten haft stora svårigheter med att få till stånd en schemaläggning som är anpassad efter verksamhetens behov.

En sådan verksamhetsanpassning skulle även i förlängningen kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna, bland

annat genom en jämnare arbetsbelastning under veckan. Mot denna bakgrund har Brå utvärderat polisens nya modell

för schemaläggning av den ingripande verksamheten som sedan hösten 2018 testats i åtta pilotområden. I Brås rapport går att

läsa om hur arbetet med piloten bedrivits, om den lett till att fler poliser arbetar på kvällarna och hur verksamhetens resultat

och arbetstagarnas arbetsmiljö påverkats av den nya modellen. Utvärderingen kan utgöra ett underlag för Polismyndigheten vad

gäller frågan om modellen för schemaläggning ska utvidgas och permanentas nationellt.