.
Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer
 • Övrigt
 • Socialrätt
 • Straffrätt
 • Rättsväsendet
 • Sociala frågor
 • Ordning och säkerhet

Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer

Metodstöd till lokala aktörer

25100

251 kr (exkl. moms)

Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer

Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Omfång: 132
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Brå Rapport 2022
 • ISBN/Best.nr: 978-918859958-2
 • Ämnen: Övrigt, Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar: Rättsväsendet, Sociala frågor, Ordning och säkerhet

Om publikationen

Parallella samhällsstrukturer är ett komplext och abstrakt begrepp som ofta används för att beskriva fenomen som exempelvis klanstrukturer, hederskulturer och subkulturella normer i kriminella miljöer. Inte sällan förläggs problemen till socialt utsatta områden. Brå har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett stödmaterial för lokala aktörer om hur de kan identifiera och arbeta mot parallella samhällsstrukturer och den brottslighet och otrygghet som är förknippad med sådana strukturer. Brå har inriktat metodstödet på specifika problem som kan kopplas till parallella samhällsstrukturer. På så sätt blir arbetet mot den brottslighet och otrygghet som de genererar en integrerad del av den ordinarie samverkan i ett lokalt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Metodstödet utgår från sex tematiska samhällsområden:

 • rättsskipning
 • utbildning
 • bostadsmarknad
 • försörjning
 • banker och betalningssystem samt
 • monopol.

För varje område ges exempel på hur problemen konkret kan upptäckas och hur olika kommuner och lokalpolisområden har arbetat mot dem.