Inkomstskattelagen
Norstedts Juridik

Inkomstskattelagen

26400

264 kr (exkl. moms)

Kortfattad presentation av den nya inkomstskattelagen, som börjar tillämpas fullt ut vid 2002 års taxering. Här finns svar på vad som finns i lagen, hur den är indelad och uppbyggd, i vilken utsträckning det har gjorts materiella ändringar samt hur uttryckssätten och terminologin har ändrats. Innehåller också råd om hur lagen bör läsas och förstås. Avslutas med ett register, en s.k. nyckel, som anger varifrån paragraferna hämtats.