.
Inkomstskattelagen
  • Skatterätt
  • Företagsbeskattning
  • Personbeskattning

Inkomstskattelagen

Katia Cejie, Mattias Dahlberg, Christina Eng, Ulf Tivéus

En kommentar. Del I och del II

0
Inkomstskattelagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.