.
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 • Offentlig rätt
 • EU-rätt
 • Internationell rätt och folkrätt

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Carl Henrik Ehrenkrona
76500

765 kr (exkl. moms)

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Karnov Group
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 342
 • Utgiven: 2016
 • ISBN: 9789176105177
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: EU-rätt, Internationell rätt och folkrätt
 • Författare: Carl Henrik Ehrenkrona

Om boken

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 medlemsstaterna i EU. Samtliga europeiska stater utom Vitryssland är därmed som medlemmar av Europarådet anslutna till det övervakningssystem som satts upp enligt konventionen. Konventionen har betydelse för flera centrala samhällsområden. Genom den omfattande rättspraxis som Europadomstolen utvecklat sedan dess tillkomst – i flera fall i politiskt mycket kontroversiella frågor – har de olika rättigheterna som tas upp i konventionen givits ett konkret innehåll och genom denna praxis har innebörden av de förpliktelser som konventionen föreskriver klargjorts. Flera rättsfall – inte bara mål mot Sverige – har betydelse för den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen. Denna bok beskriver kortfattat konventionssystemet och den praxis som utvecklats rörande konventionens olika artiklar på ett sätt som gör den till ett viktigt arbetsverktyg för de jurister och andra som kommer i kontakt med konventionsrelaterade frågor. Henrik Ehrenkrona är f.d. hovrättsråd i Svea hovrätt, var rättschef i utrikesdepartementet åren 2002–2010 och var åren 2010–2014 Sveriges ambassadör vid Europarådet i Strasbourg. Han har under flera år varit svenska statens ombud inför Europadomstolen i mål mot Sverige och har även arbetat med konventionsrelaterade frågor i Europarådet, bl.a. med flera av de reformer av konventionssystemet som utarbetats.