Brottsbalken
Norstedts Juridik

Brottsbalken

En kommentar, del l-lV

576000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

5,760 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: