.
Hyreslagen
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Fastighetsrätt

Hyreslagen

En kommentar

217000

2,170 kr (exkl. moms)

Hyreslagen

Hyreslagen

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 12
 • Omfång: 888
 • Utgiven: 2019
 • Serie: Blå Biblioteket
 • ISBN: 9789139116189
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Fastighetsrätt
 • Författare: Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Om boken

Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen.
Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande regelverk om åtgärder mot handel med hyreskontrakt som trädde i kraft den 1 oktober 2019 samt de regler om fler tillval för hyresgäster som trädde i kraft den 2 oktober 2019. Även viss annan lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av hyreslagen har ajourförts.Upplagan är även uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler.