.
Ärvdabalken Del I
 • Familjerätt

Ärvdabalken Del I

En kommentar Del I (1-17 kap.) Arv och testamente

162300

1,623 kr (exkl. moms)

Ärvdabalken Del I

Ärvdabalken Del I

 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 7
 • Omfång: 554
 • Utgiven: 2016
 • Serie: Blå Biblioteket
 • ISBN: 9789139018612
 • Ämnen: Familjerätt
 • Taggar:
 • Författare: Gösta Walin, Göran Lind

Om boken

En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin. Sjunde upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenterats. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf.