Yttrandefrihetsgrundlagarna
Wolters Kluwer

Yttrandefrihetsgrundlagarna

32000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

320 kr

Författare:
Hans-Gunnar Axberger
I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-GunnarAxberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärandeprinciperna – censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd,juryrättegång m.m. – analyseras och illustreras med rättspraxis. Ettsärskilt kapitel ägnas åt offentlighetsprincipen. Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sittarbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sigäven till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystemfungerar. I denna tredje upplaga har ett särskilt kapitel om förtal och privatlivskränkningar tillkommit. Vidare har ny rättspraxis tillförts ochmedielandskapets förändringar beaktats, liksom europarättens ökandebetydelse för den svenska yttrandefrihetslagstiftningen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 248
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920793-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Hans-Gunnar Axberger
I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-GunnarAxberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärandeprinciperna – censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd,juryrättegång m.m. – analyseras och illustreras med rättspraxis. Ettsärskilt kapitel ägnas åt offentlighetsprincipen. Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sittarbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sigäven till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystemfungerar. I denna tredje upplaga har ett särskilt kapitel om förtal och privatlivskränkningar tillkommit. Vidare har ny rättspraxis tillförts ochmedielandskapets förändringar beaktats, liksom europarättens ökandebetydelse för den svenska yttrandefrihetslagstiftningen.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2017-08-15
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913920793-1