.
Yttrandefrihetsgrundlagarna
  • Offentlig rätt
  • Statsrätt
  • Yttrandefrihet m.m.

Yttrandefrihetsgrundlagarna

Hans-Gunnar Axberger

Rättigheter och gränser för medier och medborgare

Produkt-id: 8023400644907
ID: P000047003
Yttrandefrihetsgrundlagarna
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Sverige har sedan 1700-talet ett unikt grundlagsskydd för yttrandefriheten. I Yttrandefrihetsgrundlagarna beskrivs hur det vuxit fram och tillämpas idag, med rättigheter för medier och enskilda men också med gränser för vad som inte får sägas. Utöver yttrandefrihetsbrott som förtal, hot, hets, uppvigling, spioneri, privatlivsintrång med mera beskrivs skyddet för olika medieformer, ansvarsreglerna, censurförbudet, meddelarfriheten, det unika jurysystemet och offentlighetsprincipen. I ett särskilt kapitel behandlas sådant som faller utanför yttrandefrihetsgrundlagarna såsom sociala medier, teaterföreställningar och demonstrationer.

Förutom att vara en lärobok och rättskälla för studenter och yrkesverksamma vänder sig till verket till var och en som vill förstå hur våra lagar om det fria ordet fungerar i teori och praktik.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139027546.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000047003", "primary"=>"false", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F450048290C5", "subject_areas"=>["Offentlig rätt"], "subjects"=>["Statsrätt", "Yttrandefrihet m.m."], "subtitle"=>"Rättigheter och gränser för medier och medborgare", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0482", "id"=>"23C7FFFB0196A312C125754700496624", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Hans-Gunnar", "lastname"=>"Axberger"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2023.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139317081", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"5", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-01-03", "publicerat_timestamp"=>1672704000, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}