Yttrandefrihetsgrundlagarna
Norstedts Juridik

Yttrandefrihetsgrundlagarna

36400

364 kr (exkl. moms)

I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-GunnarAxberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärandeprinciperna – censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd,juryrättegång m.m. – analyseras och illustreras med rättspraxis.
Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sittarbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sigäven till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystemfungerar.