Yttrandefrihetsgrundlagarna
Norstedts Juridik

Yttrandefrihetsgrundlagarna

28600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

286 kr

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I denna lärobok beskrivs reglernas bakgrund och innehåll. Framställningen utgår från lagtexterna. Men dispositionen följer regleringens centrala teman – dess avgränsning, censurförbud, etableringsfrihet, yttrandefrihetsbrott, ensamansvar, meddelarfrihet, anonymitetsskydd och juryrättegång. Även offentlighetsprincipen beskrivs ingående. Ett stort antal rättsfall återges för att illustrera hur reglerna tillämpas.Yttrandefrihetsgrundlagarna vänder sig till juriststudenter, praktiserande jurister och till andra som vill förstå hur grundlags-skyddet är uppbyggt.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga: