.
Yttrandefrihetsgrundlagarna
 • Offentlig rätt
 • Statsrätt
 • Yttrandefrihet m.m.

Yttrandefrihetsgrundlagarna

Yttrandefrihetens gränser efter 2019 års grundlagsreform

37800

378 kr (exkl. moms)

Yttrandefrihetsgrundlagarna

Yttrandefrihetsgrundlagarna

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 4
 • Omfång: 296
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139209324
 • Ämnen: Offentlig rätt
 • Taggar: Statsrätt, Yttrandefrihet m.m.
 • Författare: Hans-Gunnar Axberger

Om boken

Yttrandefriheten har en unik ställning i den svenska konstitutionen. Två grundlagar, TF och YGL, ger ett detaljerat skydd inte bara för tryck och radio/tv-sändningar utan också för internetbaserade medier. Bägge lagarna har gjorts om 2019. Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver yttrandefrihetens gränser utifrån dessa nya förutsättningar. Centrala kapitel handlar om när grundlagarna gäller, vem som ansvarar för medieinnehåll, censurförbud, etableringsfrihet, meddelarskydd, det unika jurysystemet, ärekränkningsbestämmelserna, skyddet för privatlivet m.m. Konfliktytorna mot europarätten diskuteras. Yttrandefriheten utanför TF och YGL behandlas i ett särskilt kapitel, som bland annat tar upp kränkningar på internet.Förutom att vara en lärobok är Yttrandefrihetsgrundlagarna en rättskälla för både praktiker och teoretiker. Boken vänder sig till jurister, statsvetare, publicister och alla andra som har intresse av varför Sverige har ett så starkt rättsskydd för yttrandefriheten och vill veta hur reglerna fungerar.