Yttrandefrihetsgrundlagarna
Wolters Kluwer

Yttrandefrihetsgrundlagarna

32000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

320 kr (exkl. moms)

Författare:
Hans-Gunnar Axberger
I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-Gunnar
Axberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärande
principerna – censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd,
juryrättegång m.m. – analyseras och illustreras med rättspraxis. Ett
särskilt kapitel ägnas åt offentlighetsprincipen.

Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sitt
arbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sig
även till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystem
fungerar.

I denna tredje upplaga har ett särskilt kapitel om förtal och privatlivskränkningar tillkommit. Vidare har ny rättspraxis tillförts och
medielandskapets förändringar beaktats, liksom europarättens ökande
betydelse för den svenska yttrandefrihetslagstiftningen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 248
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920793-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Hans-Gunnar Axberger
I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-Gunnar
Axberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärande
principerna – censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd,
juryrättegång m.m. – analyseras och illustreras med rättspraxis. Ett
särskilt kapitel ägnas åt offentlighetsprincipen.

Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sitt
arbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sig
även till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystem
fungerar.

I denna tredje upplaga har ett särskilt kapitel om förtal och privatlivskränkningar tillkommit. Vidare har ny rättspraxis tillförts och
medielandskapets förändringar beaktats, liksom europarättens ökande
betydelse för den svenska yttrandefrihetslagstiftningen.
Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2017-08-15
  • Version: 3
  • ISBN: 978-913920793-1