Ytterligare undervisningstid i matematik. Prop. 2015/16:149
Utbildningsdepartementet

Ytterligare undervisningstid i matematik. Prop. 2015/16:149

7600

76 kr (exkl. moms)

Innehåller förslag om ändring i skollagen, som bl.a. innebär att den minsta totala undervisningstiden i matematik utökas med 105 timmar i grundskolan, specialskolan och sameskolan samt i grundsärskolan, utom inom inriktningen träningsskolan. För grundskolan föreslås att den ökade undervisningstiden ska användas för ämnet matematik.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Tryckt upplaga: