Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SOU 2016:8. Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m. Del 1 & del 2.
Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SOU 2016:8. Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m. Del 1 & del 2.

Betänkande från 2015-års penningtvättsutredning

55300

553 kr (exkl. moms)

Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:
  • genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,
  • genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
  • anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.

Särskild utredare: Kent Madstedt.
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 1184
  • Utgiven: 2016
  • Serie: SOU 2016:008
  • ISBN/Best.nr: 978-913824405-0
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Straffrätt & Rättsväsen