Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SOU 2016:8. Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m. Del 1 & del 2.
Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. SOU 2016:8. Fjärde penningtvättsdirektivet - samordning - ny penningtvättslag m.m. Del 1 & del 2.

55300

553 kr (exkl. moms)

Som ett första led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över vilka åtgärder som behöver vidtas för att ytterligare effektivisera bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism genom att:
  • genomföra det fjärde penningtvättsdirektivet i svensk rätt,
  • genomföra vad som därutöver krävs för att uppfylla FATF:s rekommendationer samt
  • anpassa svensk rätt till den reviderade förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.
Som ett andra led i uppdraget har utredningen haft i uppgift att se över den nuvarande penningtvättslagen och genomföra den omstrukturering som bedöms ändamålsenlig.Särskild utredare: Kent Madstedt.
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!