Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Prop. 2016/17:173 DEL 1
Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Prop. 2016/17:173 DEL 1

51700

517 kr (exkl. moms)

Föreslår att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.
Se Relaterade produkter, till höger, för DEL 2 av propositionen.
Produktdetaljer: