Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler. Prop. 2016/17:88
Socialdepartementet

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler. Prop. 2016/17:88

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag till ändringar i lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler för att genomföra detta direktiv i svensk rätt.Förslaget innebär bland annat att begreppet vävnadsinrättningar ändras så att en vävnadsinrättning kan vara en inrättning som enbart importerar utan att därutöver kontrollera, bearbeta, konservera, förvara eller distribuera vävnader och celler.