.
Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen. Ds 2016:34
  • Offentlig rätt
  • Straffrätt

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen. Ds 2016:34

17000

170 kr (exkl. moms)

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen. Ds 2016:34

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen. Ds 2016:34

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 53
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824506-4
  • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Föreslår en ändring i utlänningslagen (2005:716) med anledning av den omarbetade Dublinförordningen.

Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!