Yrkesrisker 1990-1991
Statistiska centralbyrån/SCB

Yrkesrisker 1990-1991

20000

200 kr (exkl. moms)

Innehållet bygger på en matchning mellan uppgifterna i ISA och FoB 90. Statistiken följer det arbetsskadebegrepp som definierats i lagen om arbetsskadeförsäkring.

Produktdetaljer: