Yrkesprogramsutredningen, tilläggsdirektiv.
Utbildningsdepartementet

Yrkesprogramsutredningen, tilläggsdirektiv.

8000

80 kr (exkl. moms)

Förlängd utredningstid.