YA lär dig jobbet på jobbet. SOU 2018:81
Utbildningsdepartementet

YA lär dig jobbet på jobbet. SOU 2018:81

Slutrapport från Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (U 2014:07)

18000

180 kr (exkl. moms)

Yrkesintroduktionsanställningar tillkom år 2014 genom ett trepartsinitiativ mellan arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer och staten. Syftet var främst att bidra till att sänka den då höga ungdomsarbetslösheten samt att bidra till en mer effektiv kompetensförsörjning i arbetslivet.

Ur YA-delagationens slutsatser i utredningen:
  • Rekommenderar att regeringen initierar ett partsammansatt forum för samverkan som kan beakta branschernas behov.
  • Det finns behov av regionala stödstrukturer för arbetsplatslärande.
  • Handledarutbildningen uppfyller en viktig funktion och den kommer att behövas även efter december 2018.
  • Arbetsförmedlingen bör få ett tydligare informationsuppdrag gentemot arbetsgivare, arbetstagare och arbetsmarknadens centrala parter.
  • Rekommenderar att regeringen försöker hitta en lösning kring sekretessproblematiken.
  • Rekommenderar att regeringen fortsätter att stödja branschernas arbete med att utveckla förutsättningarna för arbetsplatslärande genom statsbidrag.
-
Tryckt upplaga: