White Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials
Brottsförebyggande rådet/BRÅ

White Collar Crime Research. Old Views and Future Potentials

22900

229 kr

Rapport från en konferens om ekobrott i Göteborg den 17-18 oktober 2000. Innehåller konferensens fyra föreläsningar av James W. Coleman, Hazel Croall, Michael Levi och Steve Tombs samt bearbetade versioner av de seminarierapporter som presenterades under konferensen.

Produktdetaljer: