Waterbird Populations and Pressure in the Baltic Sea
Norstedts Juridik

Waterbird Populations and Pressure in the Baltic Sea

62200

622 kr

Redogör för resultaten av de koordinerade sjöfågelräkningarna i Östersjön 2007-2009 som genomförts inom det s.k. SOWBAS-projektet (Status of wintering Waterbird populations in the Baltic Sea). Resultaten visar att av de 20 inventerade sjöfågelarterna är 11 arter på tillbakagång. Sju av dessa har minskat starkt med mer än 30 procent under de senaste 16-20 åren.
Leveranstid 2-3 veckor.Språk: engelska
Produktdetaljer: