Vuxenutbildningens regelbok
  • Skola och utbildning

Vuxenutbildningens regelbok

35700

357 kr (exkl. moms)

Vuxenutbildningens regelbok

Vuxenutbildningens regelbok

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 219
  • Utgiven: 2021
  • ISBN: 9789139024194
  • Ämnen: Skola och utbildning
  • Taggar:
  • Författare: Mikael Hellstadius

Om boken

I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för kommunal vuxenutbildning. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av boken finns också ett sakregister.

I denna upplaga återges bestämmelserna i den lydelse de har den 15 september 2020. Bland större förändringar i denna upplaga kan nämnas att särskild utbildning för vuxna inte längre är en egen skolform från och med den 1 juli 2020.

Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och elever. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.

MIKAEL HELLSTADIUS är jurist med mångårig erfarenhet av
lagstiftningen på skolområdet.