Vuxenutbildningens regelbok
Norstedts Juridik

Vuxenutbildningens regelbok

34700

347 kr (exkl. moms)

Författare:
Lars Werner
I Vuxenutbildningens regelbok finns de viktigaste bestämmelsernaför kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxnasamlade. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och vuxenutbildningsförordningen som berör dessa skolformer. I slutet av bokenfinns också ett sakregister.
I denna upplaga återges bestämmelserna i den lydelse de harden 1 januari 2017. De nya bestämmelserna med utökad rätt tillgymnasial komvux finns därför med.
Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda ochelever. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningenoch fortbildningen.
LARS WERNER är jurist med mångårig erfarenhet av lagstiftningenpå skolområdet.
Vid beställning av 10 ex eller fler erhålls 10 % rabatt på cirkapriset.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Omfång: 230
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 9789139114543
  • Ämnen: Utbildning & Forskning