Viteslagstiftningen
Wolters Kluwer

Viteslagstiftningen

74300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

743 kr

Författare:
Rune Lavin
I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. Denna tredje upplaga har uppdaterats, främst i fråga om ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Rune Lavin
I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. Denna tredje upplaga har uppdaterats, främst i fråga om ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2017-04-06
  • Version: 3
  • Serie: Gula Biblioteket
  • ISBN: 978-913902002-8