.
Viteslagstiftningen
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • Straffrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt
 • Offentlig upphandling

Viteslagstiftningen

Rune Lavin

En kommentar

Produkt-id: 7449265143974
ID: P000046196
Viteslagstiftningen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 3C
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Statsrätt, Offentlig upphandling
 • Författare: Rune Lavin

Om boken

I verket kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. I denna digitala utgåva har den tredje tryckta upplagan uppdaterats i fråga om ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur fram till den 1 juni 2022.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139020028.jpg", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000046196", "primary"=>"false", "verkid"=>"E13F4911700A37CA85257F4500478E5C3", "subject_areas"=>["Offentlig rätt", "Processrätt", "Straffrätt"], "subjects"=>["Förvaltningsrätt", "Processrätt", "Statsrätt", "Straffrätt", "Offentlig upphandling"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0468", "id"=>"21EF59EF3A29DEF3C12577A6004180E5", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Rune", "lastname"=>"Lavin"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs år 2017.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139316008", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3C", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-07-08", "publicerat_timestamp"=>1657238400}