.
Viteslagstiftningen
 • Offentlig rätt
 • Processrätt
 • Straffrätt
 • Förvaltningsrätt
 • Statsrätt
 • Offentlig upphandling

Viteslagstiftningen

Rune Lavin

En kommentar

0
Viteslagstiftningen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 3C
 • Utgiven: 2022
 • Serie: Gula Biblioteket
 • Ämnen: Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt
 • Taggar: Förvaltningsrätt, Statsrätt, Offentlig upphandling
 • Författare: Rune Lavin

Om boken

I verket kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. I denna digitala utgåva har den tredje tryckta upplagan uppdaterats i fråga om ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur fram till den 1 juni 2022.