.
Visselblåsarlagen
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Visselblåsarlagen

Ebba Sverne Arvill, Yvette Glantz, Ola Svensson

En handbok

Produkt-id: 8671339381079
ID: P000047752
Visselblåsarlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Enligt visselblåsarlagen ska alla verksamhetsutövare med fler än 50 anställda ha ett system för visselblåsning där arbetstagarna ska kunna rapportera missförhållanden på jobbet. I den här boken beskrivs vad ett sådant system innebär och hur det kan utformas. Det är vår förhoppning att boken ska ge en god kunskap om visselblåsarlagens regelverk men också en praktisk vägledning kring olika frågor med anknytning till lagen. I boken ges exempel från statliga myndigheter, kommuner och privata verksamhetsutövare på hur rapporteringskanaler kan vara uppbyggda och hur arbetstagare m.fl. kan informeras. Dessutom beskrivs vilket skydd som lagens bestämmelser ger för dem som rapporterar.

Boken vänder sig i första hand till verksamhetsutövare men även arbetstagare och arbetstagarorganisationer torde kunna ha utbyte av den. Detsamma gäller advokater och andra jurister som företräder arbetstagare eller verksamhetsutövare i olika situationer.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139318002.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000047752", "primary"=>"false", "verkid"=>"P0000477441", "subject_areas"=>["Arbetsrätt och arbetsliv"], "subjects"=>["Arbetsrätt"], "subtitle"=>"En handbok", "datechanged"=>"2023-12-21", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0518", "id"=>"29BD623CA1100B39C12578240050D681", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ebba", "lastname"=>"Sverne Arvill"}, {"contact_id"=>"1877", "id"=>"F62C49712BDBBC17C125839900567340", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Yvette", "lastname"=>"Glantz"}, {"contact_id"=>"2211", "id"=>"CT000002211", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ola", "lastname"=>"Svensson"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2023.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139318002", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-12-21", "publicerat_timestamp"=>1703116800}