Vissa socialförsäkringsfrågor. Prop. 2017/18:10
Socialdepartementet

Vissa socialförsäkringsfrågor. Prop. 2017/18:10

7600

76 kr

Propositionen om vissa socialförsäkringsfrågor innehåller tre olika delar:
  • Tre fjärdedels förmånsnivå införs för närståendepenning.
  • Reglerna för överföring av premiepensionsrätt förenklas genom att det ska räcka att givaren anmäler, att tidsfristen för att anmäla förlängs och att anmälan ska kunna göras elektroniskt.
  • Förslag om att upphäva bestämmelser om hustrutillägg eftersom det inte längre finns någon som får hustrutillägg och förmånen inte längre kan beviljas.
Produktdetaljer: