Vissa polisfrågor - säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning. SOU 2018:75
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Vissa polisfrågor - säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning. SOU 2018:75

Slutbetänkande från Blåsljusutredningen (Ju 2016:23)

18000

180 kr (exkl. moms)

Vissa polisfrågor - säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning. SOU 2018:75

Vissa polisfrågor - säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning. SOU 2018:75

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 194
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:075
 • ISBN/Best.nr: 978-913824865-2
 • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår:
 • Att polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler.
 • Att en myndighet ska ges i uppdrag att ta fram ett underlag som allsidigt belyser polisers utsatthet för brott i tjänsten och hur sådan brottslighet påverkar den polis som drabbas.
Personer som kallas till förhör i polisens lokaler har i vissa fall anknytning till kriminella grupper och har ett stort våldskapital. Det har framkommit uppgifter om att personer till exempel har haft med sig knivar och skjutvapen under förhören. I de flesta situationer saknas det i dag lagstöd för att kroppsvisitera personer som ska höras i polisens lokaler, något som utgör ett allvarligt hot mot anställda inom polisen. Därför föreslår utredningen att det införs en möjlighet att genomföra kroppsvisitation av personer som hörs i polisens lokaler.

Utredningen har också haft i uppdrag att kartlägga domstolsavgöranden som gäller polisers rätt till ersättning vid allvarlig kränkning och föreslå åtgärder för att säkerställa deras rätt till ersättning. Utredningen föreslår att en myndighet ska ges i uppdrag att ta fram ett underlag som allsidigt belyser polisers utsatthet för brott i tjänsten och hur sådan brottslighet påverkar den polis som drabbas.

Särsklid utredare: Anders Perklev