Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet. Prop. 2017/18:294
Finansdepartementet

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet. Prop. 2017/18:294

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag för att förbättra förutsättningarna för kontroll av punktskattepliktiga varor. Vissa säkerheter inom uppskovsförfarandet ska kunna tas i anspråk under minst sex månader efter att ett godkännande att agera inom uppskovsförfarandet har upphört.

Vidare föreslås att vissa skyldigheter vid flyttningar av punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska utvidgas till att även omfatta passagerare som transporterar varor för någon annans räkning. Detta gäller bl.a. att se till att förenklat ledsagardokument medföljer transporten och att i vissa situationer lämna uppgifter för identitetskontroll. Därutöver föreslås att Tullverket ges viss beslutanderätt i fråga om förverkande av punktskattepliktiga varor som har omhändertagits vid kontroll.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 170
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:294
  • ISBN/Best.nr: PROP1718294
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Språk, Straffrätt & Rättsväsen, Trafik & Transporter