.
Vissa fredspliktsfrågor. SOU 2018:40
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi

Vissa fredspliktsfrågor. SOU 2018:40

Betänkande från Stridsåtgärdsutredningen (A 2017:3)

22000

220 kr (exkl. moms)

Vissa fredspliktsfrågor. SOU 2018:40

Vissa fredspliktsfrågor. SOU 2018:40

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 260
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824807-2
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi
 • Taggar:

Om publikationen

Uppdraget har bestått i att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att:
 • begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader), och
 • förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

Utredningen har funnit skäl att lägga fram förslag på lagändringar i båda dessa delar. I den del av uppdraget som rör rätten att vidta stridsåtgärder mot redan kollektivavtalsbunden arbetsgivare läggs vid sidan av ett huvudförslag även ett alternativt förslag fram.

Särskild utredare: Tommy Larsson
Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!