Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning
Utbildningsdepartementet

Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning

8000

80 kr

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända elevers rätt till utbildning. Förslagen ska bidra till att upprätthålla kvaliteten på undervisningen för alla elever i skolväsendet.
Produktdetaljer: