Vissa frågor om läkemedelsregistret. Prop. 2016/17:145
Socialdepartementet

Vissa frågor om läkemedelsregistret. Prop. 2016/17:145

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om att personuppgifterna i receptregistret ska få behandlas om det är nödvändigt för registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Om ändamålet är registrering och redovisning till Socialstyrelsen föreslås även att förskrivningsorsak ska få redovisas.

E-hälsomyndighetens uppgiftsskyldighet mot Socialstyrelsen ska även omfatta uppgifter om förskrivningsorsak.
Tryckt upplaga: