Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. SOU 2017:27
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. SOU 2017:27

Betänkande från Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

55000

550 kr (exkl. moms)

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. SOU 2017:27

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. SOU 2017:27

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 446
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:027
 • ISBN/Best.nr: 978-913824587-3
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens uppdrag har varit att:
 • kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen,
 • undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering,
 • lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,
 • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.

Särskild utredare: Christina Eng
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!