Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. SOU 2017:27
Finansdepartementet

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. SOU 2017:27

55000

550 kr (exkl. moms)

Utredningens uppdrag har varit att:
  • kartlägga och analysera den skattemässiga situationen för företag i fastighetsbranschen,
  • undersöka de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering,
  • lämna förslag på författningsändringar för att motverka paketering av fastigheter som ett skatteplaneringsverktyg,
  • analysera om förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om det bedöms lämpligt, lämna förslag på lagändring.
Särskild utredare: Christina Eng
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!