Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet
Finansdepartementet

Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

8000

80 kr (exkl. moms)

I Sverige finns långtgående möjligheter till uppskjuten beskattning när en tillgång avyttras inom en koncern. Beskattning ska i stället ske när tillgången lämnar koncernen. Genom s.k. paketering går det dock att få skattekrediter även då tillgångar säljs externt. Paketering är möjligt för alla typer av tillgångar, men får större betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid. Fastigheter tillhör den kategori tillgångar som har längst avskrivningstid och därför får fastighetspaketering större betydelse än paketering av andra typer av tillgångar. För att säkerställa att skattereglerna inte särskilt gynnar vissa branscher eller vissa företag inom samma bransch, är det motiverat att utreda de samhällsekonomiska effekterna av fastighetspaketering. En särskild utredare ska därför få i uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 14
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:062
  • ISBN/Best.nr: 68715-062
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering