Vissa förslag på assistansområdet. Prop. 2017/18:175
Socialdepartementet

Vissa förslag på assistansområdet. Prop. 2017/18:175

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om bland annat:
 • Ytterligare föreskrifter om assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet.
 • Föreskrifter om att assistansersättning med ett högre belopp än schablonbeloppet ska betalas ut på annat sätt än månadsvis.
 • Föreskrifter om att kommunen ska ersätta en del av Försäkringskassans kostnader för de 20 första assistanstimmarna per vecka på annat sätt än månadsvis, och meddela föreskrifter om skyldighet för kommunen att betala dröjsmålsränta på en sådan skuld till Försäkringskassan.
 • En ny bestämmelse i LSS som innebär att en kommun som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan om att en enskild saknar rätt till assistansersättning utan dröjsmål ska informera den enskilde om förutsättningarna för insatser enligt LSS.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 36
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Prop. 2017/18:175
 • ISBN/Best.nr: PROP1718175
 • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Staffrätt & Rättsväsen