Vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, ändrade allmänna råd
Riksskatteverket

Vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, ändrade allmänna råd

2100

21 kr

Avsnitt 1.5 upphör att gälla.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: