Vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 och vid 2001 års taxering, rekommendationer

6400

64 kr (exkl. moms)

Prenumerera på RSV Skatt