Vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, rekommendationer
Riksskatteverket

Vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 och vid 2000 års taxering, rekommendationer

6130

61 kr (exkl. moms)