Vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010, föreskrifter
Utbildningsdepartementet

Vissa bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor (riksprislistan) avseende 2010, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: